Rapoo- It solutions & Corporate template

04-6524925

צור קשר

givatoz@givat-oz.co.il

שלח דוא"ל

השם סמלי, ניתן ע"י ועדת השמות של ק.ק.ל.  לזכר עוז גבורתם של חיילי צה"ל במלחמת השחרור.

מחלקת חבלה מגדוד 3 של "ההגנה", שהייתה מורכבת ברובה מבני מושב נהלל, נשלחה למשימה מיוחדת: הריסת גשר שהיה על אחד הוואדיות (עין אקטין) בדרך מג'נין לצומת מגידו, היום כביש 66.

לאחר שהניח חומר הנפץ והרחיק חייליו, מפקד המחלקה נישאר לבד ומסיבה לא ידועה הופעל חומר הנפץ. בפיצוץ ניספה סגן עמוס פיין, בן נהלל, נצר ממשפחת פיין ממטולה. השאיר  אישה (מיריק) ובת, (מיכל) אז תינוקת.על שמו ניקרא המנחת הקרוב (מחנה עמוס) בדרך לעפולה, ובו חדר הנצחה.

givatoz abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות