Rapoo- It solutions & Corporate template

04-6524925

צור קשר

givatoz@givat-oz.co.il

שלח דוא"ל

 איך זה התחיל?...

 

הזמן: ספטמבר 1949
 

המקום: גבעת סלעים מכוסה בקוצים בגובה בני אדם.
פורצי הדרך, התנפלו על המשימה, פלסו את הדרך לפסגת הגבעה. עד מהרה הגיעו משאיות עמוסות צריפים, ובעזרת חברים ותיקים בעלי ניסיון מקיבוצים שונים החלה הקמת הקיבוץ החדש.

 

יום העלייה: גרעין המייסדים הגיע מתנועת השומר הצעיר בהונגריה עלה בין השנים 1948 – 1949, שמו היה "חוליות".

ב-1959 הגיעה קבוצה ראשונה של גרעין תנועתי גדול מברזיל והחלה היציבות. עד לשנת 1963 עלו כ-110 חניכים מברזיל מתוכם 90% נשארו בקיבוץ והקימו פה בית.

שיתוף הפעולה בין קבוצת ההונגרים והברזילאים היה לסמל לקליטה מוצלחת בקיבוץ הארצי.  

היציבות החברתית הלכה וגברה עם קליטת בודדים מקבוצות עליית הנוער שחזרו לקיבוץ לאחר השירות הצבאי ונקלטו בו. התווספו בוגרי גרעין ארגנטינאי וגרעין תנועתי מוונצואלה.
גבעת עוז היה לסמל של קליטה וחוזק חברתי, בין קיבוצי הקיבוץ הארצי.

אלה תולדות...

אלה תולדות משפחת שדמי שינפלד- רייך במקביל לתולדות בגבעת-עוז...givatoz abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות