Rapoo- It solutions & Corporate template

04-6524925

צור קשר

givatoz@givat-oz.co.il

שלח דוא"ל

בשעה שכזאת נדלקים
על אדמת-הקברים הנעזבת
כל נרות-החצב הלבנים - אזכרת-נשמות עצובה.
שדות-הבר מאירים וכבים.
ברפרוף גחלילית מהבהבת.
מישהו שפניו אל האור
מטפס על פסגת-הגבעה.
נתן יונתן

חפש לפי שם פרטי/משפחה
    

צור יובל ז"ל

(11/10/1966 - 13/06/2024)

כרמי פינחס ז"ל

(09/10/1935 - 22/03/2024)

צור יצחק ז"ל

(08/03/1936 - 11/02/2024)

גסנר משה ז"ל

(01/04/1929 - 31/12/2023)

כהן שמואל ז"ל

(01/11/1934 - 24/12/2023)

קליין אסתר ז"ל

(11/05/1927 - 13/06/2023)

טלמון דודו ז"ל

(05/11/1962 - 01/01/2023)

מנור שושה (שושנה) ז"ל

( - 21/07/2022)

בני אביבה ז"ל

(22/10/1932 - 23/06/2022)

בני אביבה ז"ל

(22/10/1932 - 23/06/2022)

יקר זהבה ז"ל

(11/11/1936 - 14/04/2022)

קמינסקי מרלנה ז"ל

(04/02/1945 - 25/01/2022)

איבושיץ אליעזר ז"ל

(20/11/1929 - 26/11/2021)

יוספוביץ יוסף ז"ל

(15/01/1928 - 03/10/2021)

יוספוביץ` יוסף ז"ל

(15/01/1928 - 02/10/2021)

פרבר אולגה ז"ל

( - 04/06/2021)

מאיר שושה ז"ל

( - 25/05/2021)

לבנה אסתר ז"ל

( - 24/05/2021)

קורטס חן מרלין ז"ל

(24/07/1954 - 09/04/2021)

שרוני אביבה ז"ל

(06/07/1931 - 31/01/2021)

סיון אברהם ז"ל

(13/11/1940 - 24/12/2020)

יקר יעקב ז"ל

(04/01/1935 - 01/12/2020)

סידון איטה ז"ל

(26/03/1932 - 29/11/2020)

שדמי דוד ז"ל

(01/01/1929 - 21/10/2020)

דיין חנה ז"ל

( - 21/09/2020)

פלד  מיכאל ז"ל

( - 25/03/2020)

סידון אברי ז"ל

(14/11/1924 - 15/12/2019)

ירוחימזון שולמית ז"ל

(27/01/1934 - 20/05/2019)

טלמון רחל ז"ל

(02/01/1930 - 17/05/2019)

דרורי רחל ז"ל

(01/04/1929 - 30/03/2019)

טלמון יהודה ז"ל

(23/04/1929 - 18/03/2019)

רוחמן לורה ז"ל

(15/01/1940 - 13/11/2018)

זוהר יאיר ז"ל

(28/02/1971 - 14/02/2018)

ניסמבלט צילה ז"ל

(10/12/1942 - 08/02/2018)

מאיר שמחה ז"ל

(16/01/1929 - 15/12/2017)

לביא אברי ז"ל

(31/05/1925 - 02/10/2017)

יוזפוביץ חנה ז"ל

(05/05/1928 - 10/05/2017)

נסלבסקי דוד ז"ל

(09/10/1939 - 15/01/2017)

ברגר אנקה ז"ל

(22/06/1974 - 12/12/2015)

פלג נעמי ז"ל

(02/10/1928 - 02/10/2015)

שדמי יהודית ז"ל

(28/02/1927 - 02/12/2014)

לבנה אהרון ז"ל

(13/09/1929 - 23/11/2014)

רוזנטל מרלי ז"ל

(18/11/1939 - 25/07/2014)

בני אברהם ז"ל

(27/10/1927 - 21/07/2014)

שומרון צבי ז"ל

(08/02/1928 - 10/07/2014)

שוסטר חיים ז"ל

(11/01/1938 - 26/03/2014)

גוטליב ג'וליו ז"ל

(10/01/1936 - 16/09/2013)

רוזנטל מאיר ז"ל

(01/05/1938 - 16/07/2013)

דב תמיר ז"ל

(31/10/1928 - 31/05/2013)

מאיר אורי ז"ל

(13/09/1951 - 24/04/2013)

דרורי אריה (קיצ'י) ז"ל

(16/09/1928 - 25/02/2012)

שביט מרים ז"ל

(03/09/1931 - 04/01/2012)

ירוחמזון אברהם ז"ל

(03/03/1928 - 09/06/2011)

ארליך צבי ז"ל

(11/06/1938 - 14/09/2010)

דיין יואל ז"ל

(28/08/1929 - 30/08/2010)

נוסבאום דניאלה ז"ל

(16/01/1968 - 08/10/2008)

ולדמן יונס ז"ל

(15/02/1936 - 03/10/2008)

סוקול רות ז"ל

(06/06/1951 - 24/10/2007)

פלגי אריה ז"ל

(07/02/1928 - 07/10/2007)

לוינסון אריה ז"ל

(01/02/1937 - 30/09/2007)

שביט יוסף(יושקה) ז"ל

(24/05/1928 - 17/09/2007)

דרורי דוד ז"ל

(23/08/1935 - 16/09/2007)

דרדרי אסתר ז"ל

(09/05/1928 - 16/01/2007)

קורלנדר אני ז"ל

(09/08/1937 - 28/01/2006)

לוינסון מירה ז"ל

(16/12/1939 - 29/05/2005)

דרורי יהודית ז"ל

(01/01/1937 - 09/05/2005)

קליין שלום(שולי) ז"ל

(10/09/1926 - 18/01/2005)

צ'יפיס שייקה ז"ל

(28/09/1936 - 04/01/2005)

לביא נירה ז"ל

(26/09/1929 - 27/12/2004)

מיכאלי שם (ג'ים) ז"ל

(28/04/1924 - 16/06/2004)

גונן זאב ז"ל

(24/07/1929 - 23/04/2004)

טרגר שמואל ז"ל

(10/06/1936 - 21/03/2004)

כרמי אריאלה ז"ל

(14/02/1938 - 03/10/2003)

אלטמן יעקב ז"ל

(20/08/1926 - 05/12/2002)

שדמי גדעון ז"ל

(14/08/1956 - 30/07/2002)

פלג אברי ז"ל

(30/05/1930 - 24/05/2001)

ברק ירון ז"ל

(25/01/1982 - 30/12/2000)

ירון ברק בן לאורנה וראובן בן 19 היה בנפלו.... קרא עוד...

סימיס מלכה ז"ל

(07/12/1941 - 26/11/1998)

טלמון עודד ז"ל

(05/06/1955 - 25/10/1997)

גלעד אריה(אצ'י) ז"ל

(13/04/1931 - 15/03/1997)

טלמון ליאור ז"ל

(21/07/1981 - 29/12/1996)

פוליבודה מתן ז"ל

( - 05/12/1996)

מתן פוליבודה בן לאילן ז"ל ושולה נהרג בתאונת צלילה בנמל חיפה בשנת 1996. בן 20 היה בנפלו.... קרא עוד...

מנור דן(צ'יצה) ז"ל

(15/06/1927 - 19/10/1996)

צוקרקורן נחום ז"ל

(21/11/1938 - 21/09/1995)

דורפמן דפנה ז"ל

(13/04/1974 - 04/07/1994)

מיכאלי אורה ז"ל

(22/04/1933 - 11/04/1994)

עשור חנניה ז"ל

(06/07/1948 - 30/09/1993)

גוטווקס סלינה ז"ל

(11/11/1936 - 10/09/1993)

מאיר יצחק(אימי) ז"ל

(23/10/1927 - 04/08/1993)

זוהר ז'ני ז"ל

(02/04/1937 - 24/04/1992)

ברגר יצחק(צ'פלין) ז"ל

(21/05/1929 - 10/12/1991)

ורטש רבקה ז"ל

(29/08/1927 - 09/01/1991)

מנחם גילה ז"ל

(24/06/1954 - 26/10/1990)

צוקרקורן אסתי ז"ל

(08/05/1951 - 14/09/1990)

אפלבוים אסתר ז"ל

(26/05/1937 - 29/05/1988)

שדמי אוריון רותי ז"ל

(08/03/1951 - 22/06/1986)

שומרון רחל(רצ'ולי) ז"ל

(03/12/1928 - 10/11/1985)

משה ענבל ז"ל

(18/11/1969 - 17/12/1984)

רמון יגאל ז"ל

(04/11/1928 - 26/06/1982)

שרוני דוד( ביקה) ז"ל

(01/04/1929 - 10/08/1976)

שחף נעמי ז"ל

(02/08/1938 - 01/05/1976)

כהן אריה ריקו ז"ל

( - 26/12/1974)

נהרג בעת מילוי תפקידו לאחר מלחמת יום הכיפורים בשנת 1974. בן 19 היה בנפלו.... קרא עוד...

דרורי גיורא ז"ל

(23/10/1953 - 26/10/1973)

גיורא דרורי בן לקיצ'י ורחל ז"ל נפל במלחמת יום הכיפורים בחזית תעלת סואץ. בן 20 היה בנפלו.... קרא עוד...

שפירא יאיר ז"ל

(24/11/1953 - 22/10/1973)

קליין גדי ז"ל

(22/05/1952 - 11/10/1973)

גדי קליין בן לשולי ז"ל ואסתר נפל במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן בעת נסיון חילוץ של טייס. בן 21 היה בנופלו.... קרא עוד...

ורטש צבי(טומי) ז"ל

(31/08/1928 - 03/06/1973)

דרדרי שלמה ז"ל

(26/09/1929 - 06/03/1971)

קמר יוסי ז"ל

(01/01/1944 - 01/01/1963)

יוסי קמר יוסי קמר נפל בעת מילוי תפקידו בשנת 1963 בן 19 היה בנפלו חוברת לזכרו... קרא עוד...

דן לבני ז"ל

( - 19/12/1950)

דן לבני נהרג בשדות קיבוץ גלעד בעת פינוי מוקשים בשנת 1950 בן 20 היה בנפלו... קרא עוד...
givatoz abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות